Een communicatieplan op 1 A4 dat niet in de la belandt.

Communicatieplannen, ik heb er heel veel opgeleverd in mijn carrière. En ja, er zijn ook genoeg van in de la blijven liggen. Als het niet mijn la was, dan was het wel die van mijn opdrachtgever.  Jammer en achteraf natuurlijk zonde van de tijd. Het zegt ook wat over de kwaliteit van mijn plannen en het nut ervan. De plannen werden planningen of alleen een plan van aanpak. Hierdoor miste ik het strategisch kader, wat ik dan ook in mindere mate besprak met mijn opdrachtgever. Ook was daar het gevaar dat ik de uitvoering amper toetste aan het strategisch kader.

Gelukkig bood een jaar geleden mijn heldin Betteke van Ruler hulp. Wat fijn Betteke dat je mijn vak het strategisch communicatie frame hebt gegeven. Het frame voorkomt het denken in middelen (“ik wil een video”). Het dwingt je tot het maken van scherpe keuzes. En dat op 1 a4!  Het zorgt ervoor dat ik mijn communicatievisie bespreek en duidelijker de  verantwoordelijkheid neem voor mijn werk.

Wat kun je hier mee?
Ik leg je het frame graag uit in dit artikel. Als opdrachtgever is het goed om te beseffen dat je eens met je communicatieadviseur moet praten over visie en verantwoordelijkheid. Werk jij als communicatieadviseur? Dan geeft dit frame je handvatten waarmee je volledig kunt zijn in het maken van een communicatiestrategie. Het zorgt er voor dat je niet blijft hangen in de operationele strategie en dat je duidelijke afspraken maakt over waar jouw verantwoordelijkheid ligt.

De 8 bouwstenen: van visie tot aanpak
Het frame bestaat uit 8 bouwstenen die samen de hoofdlijnen van de strategie bepalen voor de communicatie. De bouwstenen visie, interne situatie, ambitie en externe situatie aan de linkerkant helpen je om richting te kiezen. Erg belangrijk vind ik het benoemen van je communicatievisie die voortvloeit in alles wat je doet. Onder in lees je mijn communicatievisie. De bouwstenen interne situatie – waaronder ook de stijl van het huis valt (dit is wat anders dan de huisstijl) – en externe communicatie spreken voor zich. Erg leuk vind ik de middelste bouwstenen: wat is de ambitie van communicatie en – direct doorpakkend naar de rechterkant – hoe kun je daar accountable voor zijn? Daarmee wordt bedoeld: wat is de verantwoordelijkheid van communicatie en hoe laat je deze verantwoordelijkheid zien? Dat laatste is met de online monitoringstools nog best makkelijk. Zo laat ik in mijn werk als online adviseur graag zien hoeveel klanten ik online bedien – wat het bereik is van de online kanalen die ik beheer.

het-strategisch-communicatie-frame

Operationele strategie komt pas later
Pas aan de rechterkant komt de operationele strategie zoals de ambassadeurs- of fanstrategie. De bouwsteen stakeholders dwingt je op te schrijven wie je nodig hebt om je de ambitie te bereiken. Daarna geef je aan welke resources je nodig hebt. Ik licht deze bouwstenen nu niet verder toe. Dat maakt ze zeker niet onbelangrijk. Het is zeker prettig als je vanaf het begin van je opdracht al duidelijk kunt maken wie je nodig hebt, wat je van ze verwacht en welk budget je nodig hebt. Wil je meer uitleg over de bouwstenen? Bekijk dan het boek. Ik heb kort een invulling van het frame beschreven met mijn visie en invulling. Wil je deze ontvangen? Reageer dan hieronder op het bericht of stuur mij een e-mail. 

Probeer het frame eens uit
Als opdrachtgever, als klant vraag je niet zo snel vragen om een ingevuld strategisch frame denk ik. Maar voor mij is het dus wel belangrijk. Niet altijd zichtbaar vul ik de bouwstenen voor elke opdracht in.
Ben je een communicatieadviseur? Dan wil ik je uitdagen om het frame eens uit te proberen. Je kunt het boek bestellen via deze website.

Mijn communicatie visie: In deze gedigitaliseerde wereld zie ik communicatie als dynamisch en zich in tijd en plaats ontwikkelend proces van transacties van betekenissen. Dat sluit helemaal aan bij het Helical Model van Frank Dance: Van te voren weet je niet wie eraan deelneemt en welke invloed dat heeft op de ontwikkeling van de betekenis. Continue bijsturen, kunnen schakelen en afstemmen is dus essentieel. Dat bepaalt bijvoorbeeld het hele communicatieproces en de planning. Starten na een inventarisatie van de deelnemers en hun betekenissen en al doende (door)ontwikkelen heeft dan ook mijn voorkeur.